Velikonoční recept – Jak získat obecní byt?

Bydlení v obecních bytech bývalo dříve zajímavé hlavně z důvodu regulovaného nájmu, což dnes již neplatí. Výhodou obecního nájmu ale stále zůstává jistota dlouhodobého bydlení. Platí-li nájemce řádně, dá se očekávat, že bude moci bydlet třeba do konce života. Obecní byty však bývají v hledáčku mnoha lidí z jiného důvodu, pokud je takový byt předmětem plánované privatizace, je zde šance na jeho výhodnější odkup. Nová městská výstavba téměř neprobíhá. Obecní byty se uvolňují po úmrtí předchozích nájemníků nebo po exekuci neplatičů. Získat obecní byt lze získat těmito způsoby:

vnitroblok1. Získat obecní byt ve výběrovém řízení.
Řízení probíhá často tzv. obálkovou metodou, byt získá ten, kdo nabídne vyšší nájem. Abyste se o tom dozvěděli, je dobré sledovat vývěsky nebo webové stránky radnice vaší obce, ale i úřadů v jiných městech. Když se volné byty draží nebo losují, šanci má každý, ne vždy bývá podmínkou trvalé bydliště v obci. Na této věci se v naší zemi v minulosti obohatilo bohužel i mnoho těch, kteří rozhodně nesoutěžili fér a kde v mnoha případech hráli roli úplatky a “kamarádčovství” s těmi správnými úředníky, ale to je na svědomí každého z nás.

2. Sociální důvody.
Pokud jste ve složité sociální situaci (např. invalidita, nízké příjmy, krizová životní situace), můžete požádat obec o přidělení obecního bytu ze sociálních důvodů. Výběr pak záleží na postupu konkrétní obce. Každý žadatel je ohodnocen bodovým systémem, počet bodů je základem pro posuzování žádosti. Ty pak posuzuje bytová komise a následně rada města. Pokud patříte do této skupiny, upřímně vám přeji, abyste měli štěstí.

V obou uvedených případech si dejte žádost do pořadníku. Pokud se chcete do pořadníku dostat, musíte podat na obecní úřad žádost podle stanovených pravidel. Ta vám řeknou na radnici, nebo si je často můžete přečíst i na webových stránkách města. Žádost o obecní byt – ukázka

Kritéria pro podání žádosti o obecní byt:

  • Být zletilý
  • Být občan ČR nebo mít platné povolení k trvalému pobytu
  • Nesmíte vlastnit byt či dům – ani váš manžel/manželka
  • Žádost lze podat jen jednu
  • U některých úřadů je třeba každý rok potvrdit, že máte stále zájem = HROZÍ VYŘAZENÍ Z EVIDENCE
  • Můžete být i nájemcem jiného obecního bytu, pokud uvolňujete původní obecní byt ze závažných důvodů (Váš věk, zdraví
  • Nesmíte být nájemcem současného bytu na dobu neurčitou

3. Obecní byt si můžete „vysloužit“.
Třetí způsob, jak získat byt je nechat se zaměstnat radnicí nebo v organizaci, kterou město zřizuje. Obce někdy nabízejí služební byt, když mají velký zájem nějaké místo obsadit. Často mohou byty získat městští strážníci nebo přímo zaměstnanci radnice, třeba i nějakou dobu poté, co na úřadě pracují. Může se jednat třeba o byt pro lékaře v nemocnici, učitele ve školách nebo byt pro faru. Některé obce mají pravidlo, že pokud zaměstnanec zůstane pracovat na úřadě aspoň 10 let, z nájmu ve služebním bytě se stane běžný obecní nájem, již nezávislý na zaměstnání na radnici.

4. Obecní byt můžete zdědit po rodinném příslušníkovi nebo partnerovi.
V tomto případě bude nutné prokázat, že jste s ním společně bydleli a že jiné bydlení nemáte.

Pokud si nájemce obecního bytu bude chtít koupit vlastní byt, může na ten obecní ztratit nárok, což je logické, protože v očích obce ztratí důvod k pronájmu. Vše se řídí podmínkami dané obce.

Pokud vás zajímá, jak zjistit, jaké byty jsou součástí plánované privazitace ve vaší lokalitě, zeptejte se na Odboru (oddělení) správy bytů a privazitace v dané obci a současně pravidelně sledujte úřední desky.

Autor: Pavla Temrová

 

Zaujalo vás téma nemovitostí? Chcete se dozvědět, jak efektivně hledat nemovitosti a jak při jejich nákupu ušetřit desítky procent z kupní ceny? Přijďte na seminář Realitní kuchařky.

>> Volné termíny živých seminářů, místa konání, detaily akce