Na co si dát pozor při koupi pozemku k výstavbě – detailní návod (délka audio: 30 min.)

 • 01:00 – Kdo je majitel pozemku, prověřte právní LV na katastru nemovitostí
 • 01:47 – Přístup k pozemku musí vyhovovat stavební technice i vaší bance
 • 02:25 – Příjezdová cesta musí být prostupná pro hasiče i zdravotníky
 • 03:08 – Jestli se dá na pozemku stavět, nezjistíte z listu vlastnictví
 • 03:20 – Územní plán určuje, jestli je pozemek stavební a co tam lze postavit
 • 03:50 – Vyjmutí pozemku z pozemkového fondu se řeší až později
 • 04:19 – Územní plán říká, jak pozemek vidí daná obec
 • 05:08 – Je to velká mapa s více vrstvami a je důležité prohlédnout si všechny
 • 06:13 – První kroky by měly směřovat na stavební úřad
 • 07:00 – Jak získat Žádost o územně-plánovací informaci (UPI)
 • 08:00 – Procentuální zastavitelnost, výšku, sklon střechy a další zjistíte z UP
 • 08:21 – Prověřte omezení, regulativy a ochranná pásma
 • 09:00 – Projektant nám ušetří čas i peníze, požádejte ho o radu
 • 09:30 – Inženýrské sítě mohou být problém, když nejsou vyvedeny na pozemek
 • 10:40 – Konzultace se správci sítí je dobré zajistit ještě před koupí pozemku
 • 11:30 – Je-li pozemek zasíťovaný, chtějte vidět kolaudační souhlas
 • 11:50 – Zeptejte se sousedů, jaké problémy řešili, budou stejné i dnes
 • 12:15 – Prověřte povodňovou mapu, jestli pozemek není v záplavové oblasti
 • 13:03 – Při zádosti o úvěr si ověřte v bance, že je pozemek vhodný k zástavě
 • 14:00 – Vyjmutí pozemku z půdního fondu se řeší až se stavebním povolením
 • 15:06 – Jak postupovat při žádosti o vyjmutí z fondu – odbor životního prostředí
 • 15:41 – Cena za vyjmutí pozemku z PF se liší dle lokality
 • 16:03 – Úrodnější místo a vyšší třída ochrany půdy je dražší vyjmout
 • 16:25 – BPEJ, cenová vyhláška, koeficient třídy ochrany půdy
 • 17:32 – Ukázka výpočtu ceny za vyjmutí orné půdy z pozemkového fondu
 • 18:18 – Stavební povolení může trvat i velmi dlouho
 • 19:30 – Stavební uzávěra v obci – prověřte na stavebním odboru
 • 21:30 – Dále prověřte ochranná pásma a další omezení
 • 22:08 – Stavební (uliční) čára, je nutné dodržovat odstupy
 • 24:00 – Ochranná pásma a veřejně prospěšné stavby jsou velká omezení
 • 24:40 – Prověřte, jaká je minimální vzdálenost mezi domy
 • 25:40 – Shrnutí na závěr – co si ohlídat, když kupujeme pozemek k výstavbě
 • 26:00 – Symboly na LV (plomba, hvězdička) mohou znamenat komplikace…
 • 27:20 – Proč je nutné prověřit situaci se správci sítí, nedostatečný vodojem…
 • 28:30 – Lokalita je to nejdůležitější
 • 30:00 – Poděkování za poslech, rozloučení

Textový přepis #03 epizody realitního podcastu

 

20.4.2020, Autor: Pavla Temrová
Osobní realitní makléřka
Specialistka na prodej bytů v Praze

www.pavlatemrova.cz